Get Adobe Flash player

     Camillian Thailand

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

              4  

                

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

  

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

  9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

we are Family

หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์และ วางกล่องรับบริจาค

โครงการบ้านผู้สูงอายุราชสีมา ขอขอบคุณ หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพ ฯ จังหวัด เลย และ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือในการวางกล่องรับบริจาค และ แจกแผ่นพับเล็กเพื่อช่วยด้านการประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์ จุฬาเกษม ชินะผา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อาจารย์นฤดล มัธยัสถ์สุข กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

                

โรงเรียนเซนต์โยแซฟ คอนแวนต์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ ฤทธิรงค์ ศรีตระกูล

หัวหน้างานการเงิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบกล่องขอรับบริจาค          

 

 

            

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

อ.สวรรค์ใจ ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียน มหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ประสานงานโครงการฯ อ.กัญจน์ณัฎฐ์ พรหมมินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น

คุณบุญรัตน์ วรรณทิพย์ - หัวหน้าหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น — ที่ จังหวัดขอนแก่น

  

ร้านเสริมสวย ฮักดีไซน์ จังหวัดขอนแก่น

     

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น

ตัวแทน คณะครู จากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น รับมอบแผ่นพับของโครงการ เพื่อช่วยเหลือ ด้านการประชาสัมพันธ์

คุณพ่อเบเนดิก พรชัย

       เจ้าอาวาส อาสนวิหาร อัสสัมชัญบางรัก

             ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ภราดา

                          ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์

 สภ.จอหอ

               สภ.เมืองนครราชสีมา   

stlouishospital

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร

aia2

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรรันส์ จำกัด (AIA)

 stlouis1         stlouis2            

   วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร

smh1smh2

   โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา

 mv1mv2mv3

โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา

 acn1acn2

      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ks1

โรงแรม เค เอส พาวิลเลี่ยน นครราชสีมา

rmuti1 rmuti2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร)

 sut1sut2

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส)

 vu1vu2

      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 nru1nru2

   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

 redem1redem2

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัด เลย

 nmc1nmc2

         ศาลแขวงนครราชสีมา

 ncm1ncm2

       เทศบาลนครนครราชสีมา

 pea1pea2

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา

 nrt1nrt2

         ขนส่งนครราชสีมา

chohot

            ขนส่ง จอหอ

coop

สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

 water1water2

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาncc1ncc2

      หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

 klang1klang2

    บริษัทคลังพลาซ่า นครราชสีมา

dusit1 dusit2

      โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช

 yamo1yamo2

yamo3

บริษัทจตุรพรพัฒนาจำกัด (ตลาดย่าโม)

 sp1sp2

sp3

      โรงแรมศรีพัฒนา โคราช

jom1 jom2

   โรงแรมจอมสุรางค์ นครราชสีมา

 raya1raya2

   โรงแรมรายา แกรนด์ นครราชสีมา

 orchid1

orchid2

     โรงแรม ออร์คิด นครราชสีมา

city1

     โรงแรม ซิตี้ พาร์ค นครราชสีมา

                 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

 maharat1maharat2

maharat3

    โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

                          ไปรษณีย์อัมวัน

ไปรษณีย์อัมพวัน

เพิ่มเติม.... Clock here.    ดูเพิ่มเติม ไฟล์ที่2

 

From Address: